Choď na obsah Choď na menu
 


sezóna 2013-14

komédia: PIATOK TRINÁSTEHO /na motívy poviedky Jána Babaríka/ scenár a réžia: Marian Lacko

/Záznam predstavenia zo Zochovho Tisovca 2014:/www.youtube.com/watch

1/ premiéra: 28.4.2014                                                                      
2/ Krajská prehliadka ZOCHOV TISOVEC: 30.4.2014 – 1.miesto     
3/ 1. repríza: 30.5.2014         
4/ Celoslovenská prehliadka FEDIM TISOVEC: 6.7.2014 - 3.miesto 
5/ 2. repríza: 13.6.2014

monodráma Klaudie Belicovej: KARAMELOVÝ SMIECH

/na motívy rovnomennej poviedky z knihy Marty Hlušíkovej/
scenár a réžia: Marian Lacko                             

1/ Premiéra: 28.4.2014                     
2/ Krajská preh. ZOCHOV TISOVEC: 30.4.2014 – čestné uznanie                         
3/ 1. repríza: 30.5.2014      
4/ 2. repríza: 13.6.2014
5/ 3. repríza: 12.9.2014 - Knižnica Mateja Hrebendu, Rim.Sobota - DOD     

divadlo poézie: BÁSNIK A ŽENA /na motívy rovnomennej knihy básní Jána Smreka/ 
scenár a réžia: Monika Zaharová      

1/ premiéra: 6.5.2014 
2/ Krajská prehliadka SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ: 7.5.2014 – 2. miesto      

krátky hraný film: O NEŠŤASTNOM TÓTHOVI
/na motívy rovnomennej poviedky z knihy Marty Hlušíkovej/
scenár a réžia: Michaela Baboľová, pedagogické vedenie: Marian Lacko          

1/ premiéra: 7.3.2014 v rámci okresného kola Festivalu CINEAMA: 1.miesto   
2/ Krajská prehliadka CINEAMA Žiar n./Hronom:12.4.2014                                 

bábkarská miniatúra: LÍŠKA a BOCIAN /na motívy rovnomennej Ezopovej bájky/ scenár a réžia: Marian Lacko/        

1/ premiéra: 8.4.2014 
2/ Krajská prehliadka ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO Žiar n./Hronom: 10.4.2014 – odporúčanie a postup na celoslovenský festival DaD Rimavská Sobota 2014   
3-5/ 1.,2. a 3. repríza: 31.5.2014 – Deň detí, Mestská záhrada Rim. Sobota  
6/ Celoslovenská prehliadka DaD Rimavská Sobota: 6.7.2014  

+ hosťovanie niektorých našich žiakov v DS DIVOSUD 

+ príprava a organizačná pomoc divadelných festivalov DaD v Rim.Sobote, Zochov divadelný Tisovec, FEDIM Tisovec, LETAVY, ... 

MEDZINÁRODNÉ WORKSHOPY:

LETAVY - účasť a spoluorganizácia
TEATRALNE WARSTATY - Drzemlikowice /PL/

             Prijatie na štúdium:

             Monika NAGYPÁLOVÁ (RS) - Súkr. hudob. a dramatické konzervatórium, Prešov

             Frederika Alexandra GALÍKOVÁ (RS) - Súkr. hud. a dram. konzervatórium, Martin

             Erika VESTEROVÁ (RS) - Súkr. hudob. a dramatické konzervatórium, Košice

             Anna ŠOLTÝSOVÁ (MI) - divadelná réžia a dramaturgia AU B.Bystrica

             Patrik PROTUŠ (Halič) - divadelná réžia a dramaturgia AU B.Bystrica 

             Jakub STEJSKAL (Tisovec) - herectvo AU B.Bystrica

P           Simona ČAPUCHOVÁ (RS) - Súkromná stredná umelecká škola filmová,   Košice

              Klaudia BELICOVÁ (RS) - učiteľstvo hudobno-dramatic. umenia, UKF Nitra